Korzystny wyrok sądu !

W dniu wczorajszym, tj. 30.10 br. Okręgowy Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, który przywraca do pracy koleżankę Teresę Cibor, przewodniczącą Organizacji Zakładowej Konfederacja Pracy w OSiR Wola w Warszawie .

Postępowanie sądowe zakończyło się całkowitym sukcesem naszej koleżanki, która domagała się w pozwie przywrócenia do pracy po nieuzasadnionym zwolnieniu oraz wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. Pracodawca poległ na całej linii i teraz będzie musiał zgodnie z już prawomocnym wyrokiem przywrócić przewodniczącą do pracy na takich samych, jak przed zwolnieniem warunkach pracy i płacy oraz wypłacić całe zaległe wynagrodzenie wraz z ustawowymi odsetkami.

Gratulujemy koleżance sukcesu oraz wytrwałości w trudnej walce z pracodawcą o respektowanie prawa.

Niech ten wyrok będzie przykładem dla innych, którzy mają wątpliwości, czy warto dochodzić sprawiedliwości i wytrwale walczyc o swoje prawa!