Krajowa Polityka Miejska 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Krajowa Polityka Miejska (KPM) jest dokumentem określającym planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego (art. 21b). Służy ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju.

Poniżej w załącznikach prezentujemy: projekt dokumentu przyjęty przez Radę Ministrów zawierający założenia “Krajowej Polityki Miejskiej 2023” oraz list Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego.

Krajowa Polityka Miejska 2023

Pismo Podsekretarza Stanu ws Krajowej Polityki Miejskiej 2023