Manifest Młodych OPZZ

Koleżanki i Koledzy

Poniżej przekazujemy Manifest Młodych OPZZ, jaki został opracowany przez uczestników Kongresu Młodych OPZZ, który odbył się 9-10 grudnia tego roku. W Manifeście czytamy m.in. : “My, młodzi pracownicy i pracownice z różnych branż i regionów łączymy siły w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, by wspólnie stanąć do walki o prawa pracownicze!”

manifest-mlodych-opzz-xii-2016