Manifestacja 18 kwietnia

Przypominamy, że 18 kwietnia 2015 roku, ok. godziny 11-11:30 spotykamy się pod siedzibą OPZZ, czyli przy ul Kopernika 36/40 w Warszawie i rozpoczynamy manifestację !

Na facebooku przygotowane zostały cztery oddzielne wydarzenia dla naszych czterech manifestacji, które potem spotkają się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Bardzo prosimy wszystkich o zapraszanie swoich współpracowników, znajomych, osób, którym bliskie są ideały związkowe, do udziału w manifestacjach. Przesyłajcie zaproszenia na tę manifestację, która w największym stopniu Was dotyczy!

Poszczególne manifestacje zostały tutaj podzielone branżowo, ale, jak już byliście pewnie informowani, Rady wojewódzkie OPZZ (z wyjątkiem śląskiej) spotykają się przy Kopernika 36/40, a Rada OPZZ województwa śląskiego pod Pałacem Kultury.

 

Oto wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/373972722787091/ – nauczyciele

https://www.facebook.com/events/366905010171929/ – strażacy

https://www.facebook.com/events/455754757922326/ – transportowcy, górnicy, chemicy, energetycy

https://www.facebook.com/events/1612121959001303/ – metalowcy, budownictwo, przemysł spożywczy, przemysł odzieżowy, rolnictwo, usługi publiczne, handel, kultura

Po otwarciu linku z prawej strony u góry zobaczycie ikonkę „zaproś”. Jak na nią naciśniecie, będziecie mogli zapraszać wszystkich swoich znajomych na wydarzenie.

Jednocześnie prosimy o polubienie oficjalnego profilu OPZZ i zachęcenie do „lubienia” znajomych. OPZZ ma niecałe 4 tys. lubiących, a przecież jest nas razem kilkaset tysięcy!

 

https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolskie-Porozumienie-Zwi%C4%85zk%C3%B3w-Zawodowych/108298469231070