MANIFESTACJA OPZZ 22 września 2018

Prezydium OPZZ na swoim posiedzeniu w dniu 29 sierpnia br., po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami członkowskimi i reprezentantami struktur OPZZ, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 22 września 2018 r. o godz. 12.00. Zwracamy się do Państwa o pełną mobilizację.

Domagamy się między innymi:

  • wyższych płac;
  • sprawnego funkcjonowania dialogu społecznego na wszystkich poziomach;
  • dobrych miejsc pracy bez umów śmieciowych;
  • przestrzegania praw pracowniczych i związkowych;
  • emerytury ze względu na lata pracy oraz likwidacji stopniowego wygasania emerytur pomostowych
  • PL potrzebuje wyższych plac

Zbieramy się na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Start o godz. 12:00. Manifestacja przejdzie al. Ujazdowskimi pod siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewidujemy zakończenie manifestacji ok. godz. 15:00.

Zwracamy się do Państwa o organizowanie jak najliczniejszych grup uczestników. To bardzo ważne dla OPZZ i dla całego społeczeństwa. Bądźmy razem! W jedności siła!

Prosimy o jak najszybsze poinformowanie o liczbie uczestników. Informacje proszę przesłać najpóźniej do 8 września br. na adres: kp-info@konfederacjapracy.org.pl oraz m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Więcej informacji na stronie internetowej OPZZ http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/manifestacja-22-wrzesnia-2018

Do pobrania ulotka manifestacja 22 wrzesnia