Manifestacja związkowa 18 kwietnia 2015 roku

Koalicja PO-PSL nie spełnia swoich obietnic. Rządy Donalda Tuska i  Ewy Kopacz deklarowały, że będzie żyło się lepiej. Tymczasem wzrost gospodarczy jest konsumowany przez najbogatszych. Rośnie skala bezwzględnego ubóstwa, utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia, płace w sferze budżetowej są zamrożone od sześciu lat. Kilka milionów pracowników zmuszono do pracy na umowach „śmieciowych”. Brakuje poczucia stabilności w życiu zawodowym i rodzinnym.   Sytuacja taka wywołuje wiele protestów w poszczególnych zakładach pracy i całych branżach.
Jesteśmy solidarni z uczestnikami trwających protestów !
OPZZ inicjuje wiele działań mających na celu rozwiązanie  nabrzmiałych problemów pracowniczych i społecznych. Zwracaliśmy uwagę na trudną sytuację setek tysięcy polskich rodzin. Zgłaszaliśmy propozycje naprawy, składaliśmy inicjatywy ustawodawcze w Parlamencie. Niestety, zdecydowana większość postulatów nie została nawet rozpatrzona. Premier Rządu nie reaguje, na przekazaną przez trzy centrale związkowe, propozycje podjęcia rozmów o najważniejszych problemach pracowniczych.
To wszystko zmusza nas do bardziej radykalnych działań i rozpoczęcia przygotowań do przeprowadzenia manifestacji w Warszawie w dniu 18 kwietnia br. Do udziału w manifestacji zapraszamy wszystkie związki zawodowe.