Młodzi na polskim rynku pracy: perspektywy i zagrożenia – zapraszamy młodych związkowców na spotkanie z Ministrem Pracy

6 maja br. z inicjatywy OPZZ odbędzie się spotkanie młodych związkowców z OPZZ z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem –Kamyszem.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie OPZZ, w sali im J. Wiadernego o godz. 11.00,

Temat debaty :

Młodzi na polskim rynku pracy: perspektywy i zagrożenia

W porządku spotkania przewidujemy:

  • wprowadzenie Przewodniczącej Komisji Młodych OPZZ Kol. Joanny Bieńkowskiej-Terleckiej na temat związkowej oceny sytuacji młodych osób na rynku pracy, ich oczekiwań w tym zakresie oraz jak przedstawiają się one w konfrontacji z realiami rynku pracy,
  • wystąpienie Ministra Pracy Pana Władysława Kosiniak-Kamysz nt. systemowych i kompleksowych rozwiązań poprawiających sytuację ludzi młodych na rynku pracy,
  • omówienie możliwości współpracy Komisji Młodych OPZZ z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
  • dyskusję.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu i dyskusji.

 

Oddelegowania na posiedzenie wystawiają zakładowe organizacje związkowe.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167).