Możliwość skorzystania z rozliczenia księgowego za 2014 rok

Do Zarządów Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych OPZZ Konfederacja Pracy

 Działając w imieniu Zarządu Krajowego Związku przypominam organizacjom związkowym, które uzyskały nr Regon i NIP w roku 2014 (a data rejestracji organizacji przypada przed 3 listopada 2014 r.)  o możliwości skorzystania z rozliczenia księgowego roku zeszłego zapewnionego przez Zarząd Krajowy.

Po kontakcie telefonicznym z organizacjami podstawowymi i z Zarządami Wojewódzkimi wiemy, że jest pewien procent organizacji, który boryka się z problemami w tej materii.

Związek – tak jak zostało to Państwu przekazane w pismach i rozmowach – zapewnił środki finansowe na pokrycie kosztów księgowości z roku 2014 (CIT-8, bilans itd.) dla organizacji, które mają z tym problem. Zdajemy sobie sprawę, że początki są trudne.

Każda z organizacji związkowych spełniająca powyższe kryteria, ma możliwość uzyskania pełnego rozliczenia księgowego, którego koszt przygotowania pokryje Zarząd Krajowy. W zależności od liczby zgłoszeń rozliczenie księgowe będzie odbywało się centralnie lub przy aktywnym udziale Zarządów Wojewódzkich.

Aby skorzystać z takiej formy rozliczenia księgowego należy:

– skontaktować się biurem Zarządu Krajowego i poinformować o potrzebie rozliczenia;

– przesłać w terminie do 20 lutego br. oryginały wszystkich dokumentów księgowych od momentu uzyskania odrębnego nr Regon i NIP (wyciągi bankowe, faktury, druki KP i KW itd.);

– przekazać w formie pisemnej informację od jakiej dokładnie daty organizacja uzyskała odrębny nr Regon i NIP.

Dokumentacja konieczna do złożenia we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym razem z oryginałami dokumentacji księgowej będą przesyłane zwrotnie bezpośrednio do organizacji związkowych.

 

Ze związkowym pozdrowieniem

Michał Lewandowski – Przewodniczący Związku