Na wniosek skarżyskiej Konfederacji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała wszystkie placówki oświatowe podległe Urzędowi Miasta Skarżysko-Kamienna.

Kontrola dotyczyła wypłat wynagrodzeń za pracę pracowników administracji i obsługi.

PIP we wnioskach skierowanych do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna zobowiązuje organ prowadzący do ustalenia zróżnicowanych wynagrodzeń zasadniczych.

Związkowcy czekają do końca roku, aż Urząd Miasta zastosuje się do wytycznych PIP potwierdzających wnioski PIP – pracodawcy łamią prawo wypłacając jednakowe, minimalne wynagrodzenie dla prawie wszystkich grup zawodowych pracowników niepedagogicznych w oświacie.