Nadanie Organizacji Zakładowej nr 15-032 OPZZ Konfederacja Pracy w Paroc Polska Sp. z o.o. w Trzemesznie tytułu i odznaki „Zasłużony dla OPZZ Konfederacja Pracy”.

Równo tydzień po wygranym przez pracowników strajku w Paroc Polska i olbrzymim sukcesie Konfederacji Pracy, a w szczególności Organizacji Zakładowej OPZZ Konfederacja Pracy w Trzemesznie, Michał Lewandowski – Przewodniczący Związku wspólnie z Piotrem Ostrowskim Sekretarzem ZK i Wiceprzewodniczącym OPZZ, odwiedzili głównych autorów sukcesu – Piotra Burczyńskiego i Marcina Lewandowskiego – w celu podsumowania i omówienia tego niezwykle istotnego wydarzenia.


Był też czas na uhonorowanie Organizacji Zakładowej OPZZ Konfederacja Pracy z Paroc Polska w Trzemesznie. I to też historyczny dla nas moment, bo jest to pierwszy zbiorowy tytuł i odznaczenie w ponad 20 letniej działalności Konfederacji Pracy 💪 Tym większe gratulacje dla wszystkich członkiń i członków organizacji.