Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, że OPZZ otrzymało od Prezydenta RP zaproszenie do grona Instytucji uprawnionych do zgłaszania kandydatów w ramach

Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta RP najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.  Może Wasze firmy są takim kandydatem – możecie je zgłosić.

logo_nagrody_gospodarczej_prezydenta_rp

Na stronie www.prezydent.pl udostępniona została zakładka:

http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/

poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także z wnioskami dla ubiegających się o nagrodę w każdej z sześciu kategorii.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o zgłaszanie do nas podmiotów gospodarczych, które według Państwa zasługują na uhonorowanie Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 września 2017 r. na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl