Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że OPZZ otrzymało od Prezydenta RP, zaproszenie do grona instytucji mających uprawnienie zgłaszania kandydatów w ramach Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pismo wraz z Regulaminem Konkursu i etapami Konkursu w załączeniu niniejszej wiadomości).

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta RP najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.  W tym roku (rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie listopada br.; zgłoszenia podmiotów gospodarczych Instytucje mają prawo przedstawić Prezydentowi RP do 14 października br.) Prezydent wręczy Nagrody w 4 kategoriach głównych i 2 specjalnych. Więcej na temat Nagrody można dowiedzieć się na stronie Prezydenta RP –  link: http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/ , znajdują się tam także pozostałe materiały do pobrania związane z Nagrodą.

Mając na uwadze powyższe w przypadku, gdy będą Wam znane podmioty gospodarcze, które według Was zasługują na uhonorowanie Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie prosimy o przekazanie nam propozycji zgłoszenia  (po uzgodnieniu przekazania zgłoszenia z zarządem danego podmiotu gospodarczego) na adres: m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Etapy konkursu

Instytucje zgłaszające

pismo Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

regulamin_nagrody_gospodarczej_prezydenta_