Negocjacje w Toyota Poland

Rozpoczęły się negocjacje płacowe w TOYOTA Wałbrzych i Jelcz-Laskowice. W tym roku, w związku z planowanym połączeniem obu fabryk przeprowadzane są one wspólnie. Związki Zawodowe OPZZ „Konfederacja Pracy”, NSZZ Solidarność oraz KADRA z TMMP Wałbrzych oraz OPZZ „Konfederacja Pracy” i NSZZ Solidarność z TMIP Jelcz-Laskowice podpisały porozumienie o współpracy podczas negocjacji.

Poniżej przekazujemy treść postulatów związkowych oraz argumenty, które zostały przedstawione pracodawcy.

Na pierwszym spotkaniu Organizacje Związkowe przedstawiły kluczowe punkty:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze Pracowników TMMP i TMIP

Związki stanowczo zaakcentowały, że w tegorocznych negocjacjach kluczowym składnikiem wynagrodzenia, o którym będziemy rozmawiać jest WYNAGRODZENIE ZASADNICZE.

 1. Stabilność zatrudnienia

Zwróciliśmy uwagę, że wypracowane rozwiązania powinny zaopiekować niedostateczne płace w TMIP i TMMP, co pozytywnie wpłynie na stabilność zatrudnienia w obu fabrykach, ponieważ utrata części pracowników przy takich zarobkach to kwestia czasu. Tym bardziej, że w regionie pojawi się kilka nowych inwestycji takich jak np.: Daimler w Jaworze, który jest w bliskim sąsiedztwie z TMMP.

 1. Nowe inwestycje

Związki zawodowe wyraziły dużą obawę, że w przypadku odejść pracowników z obu fabryk, stawiamy duży znak zapytania w kwestii uruchomienia i produkcji nowych projektów. Zwróciliśmy uwagę, że rotacja dużej części wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników będzie kluczowym elementem powodzenia i przyszłości naszych fabryk.

 1. Odejścia pracowników w 2016r.

Podnieśliśmy pod dyskusję także powody odejść z naszych fabryk, gdzie w większości jest to zbyt niska płaca w porównaniu do wymagań oraz w odniesieniu do wynagrodzeń w innych firmach.

 1. Minimum socjalne

Przedstawiliśmy dane związane z minimum socjalnym w odniesieniu do płacy TM. Minimum socjalne to koszty utrzymania gospodarstwa domowego w oparciu o uśrednione ceny liczone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Koszyk min. socjalnego w odróżnieniu od inflacji zawiera wyłącznie podstawowe potrzeby gospodarstwa domowego np. żywność, mieszkanie, transport, edukacja. Wskaźnik ten pozwala zobrazować rzeczywistą siłę nabywczą wynagrodzeń. W 2007 roku, aby rodzina pracownika TMMP żyła na poziomie minimum socjalnego, współmałżonek musiał osiągnąć dochody na poziomie 854 zł (netto), które musiał dołożyć do wspólnego budżetu. W 2015 roku minimalne dochody współmałżonka musiały wynosić 791 zł (netto), oznacza to, że za okres 2007-2015 (8 lat) realny wzrost płac dla TM w TMMP wyniósł 63 zł.

 1. Inflacja vs. dynamika wzrostu minimum socjalnego

Związki przedstawiły dane, które udowadniają, że koszty podstawowych potrzeb pracowników rosły wyraźnie szybciej niż inflacja, a skumulowana różnica wynosi 15,9% . Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach wielu pracowników nie otrzymywało wzrostu płacy zasadniczej w wielkości przynajmniej inflacji to realnie wpłynęło to na pogorszenie życia większości pracowników TMMP i TMIP.

 1. Relacja płacy zasadniczej na przykładzie TM/TM2 do minimalnego wynagrodzenia

Widać wyraźnie na przestawionych danych, że na przełomie 10 lat dynamika wzrostu minimalnego wynagrodzenia jest zdecydowanie wyższa od wzrostu płac w TMMP. Relacja płacy zasadniczej TM do minimalnego wynagrodzenia spadła z 186% w 2007 do 151% w 2017 roku , aby wrócić do relacji z 2007 roku płaca zasadnicza TM powinna wynosić 3720 PLN.

 1. Wyniki ankiety– oczekiwania pracowników

Związki Zawodowe przedstawiły wyniki ankiety, która przeprowadzały w ostatnich dniach. Wyniki pokazują, że 88% pracowników biorących udział w ankiecie oczekuje wzrostu wynagrodzeń w przedziale od 500 do 1000zł netto. Dodano, że udział w głosowaniu wzięło ponad połowa załogi z obu fabryk – 1043 osób.

Na   drugim spotkaniu Organizacje Związkowe przedstawiły dane, które pokazały jak daleko jesteśmy w tyle z płacami w TMMP i TMIP.

 1. WZROST PŁACY ZASADNICZEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH
 2. ŚREDNI ROCZNY WZROST PŁACY ZASADNICZEJ DO KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH
 3. ODNIESIENIEŚRODKA PRZEDZIAŁU PŁACOWEGO W RELACJI DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ* 2003-2016
 4. STRUKTURA FUNDUSZU PŁAC
 5. PŁACA W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ I HANDLU
 6. INFLACJA
 7. SYTUACJA FIRMY

Propozycja Organizacji Związkowych:

 1. Wzrost płacy zasadniczej wyliczony od stawki indywidualnej w wysokości 6%.
 2. Podniesienie stawek wynagrodzenia zasadniczego każdemu Pracownikowi o 600zł netto.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Będziemy na bieżąco przyglądali się sprawie i informowali o postępach w negocjacjach.