Nic o Nas bez Nas – konferencja

Szanowni Państwo

W dniach 23-25 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego projektu Niezależnego Zrzeszenia Studentów pt.:

„Nic o Nas bez Nas – Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów”

NZS 23.05.2017

Projekt pracuje nad budową studenckiego społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorzy dążą do współtworzenia procesu, w którym za cel obierają zwiększanie i wzmacnianie głosu społeczności studenckiej w dialogu obywatelskim, walkę z biernością społeczną, a także wspieranie edukacji przez promocję wartości debaty oraz konfrontacje przekonań studentów z osobami kształtującymi ich otoczenie. Poprzez organizowane wydarzenie zachęcają studentów do zainteresowania się sprawami społecznymi, własnymi prawami i obowiązkami oraz ogólną sytuacją Polski.

Konferencja The Youth Voice stanowi finał i podsumowanie całorocznych rozważań. Jej motywem przewodnim jest „Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów”.

Podczas trzydniowej konferencji zostanie poruszone szereg problemów w panelach dyskusyjnych, takich jak:
Charakterystyka rynku pracy w Polsce,
Gospodarka, rynek – oczekiwania i zapotrzebowana na…?
Warunki rozwoju – wzorowy model państwa,
Poziom szkolnictwa wyższego na tle Europy,
Działalność studencka jako szansa na sukces zawodowy?
Wpływ polityki międzynarodowej na szanse młodych Polaków,
Kultura polityczna i obywatelska w Polsce – świadomość społeczna, obywatelska i narodowa,
Wpływ organizacji na podejmowanie decyzji: siła ruchów obywatelskich i społecznych.
Wśród prelegentów konferencji znajdują się przedstawiciele Ministerstw Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego, związków zawodowych (m. in. przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy Michał Lewandowski), szeregu polskich think thanków i organizacji oraz reprezentanci władzy ustawodawczej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU, a także został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rady Dialogu Społecznego, Business Centre Club oraz Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce.

Szczegóły do pobrania: NZS 23.05.2017
Więcej informacji można znaleźć na stronie Facebook projektu, pod linkiem:
https://www.facebook.com/niconasbeznas/?ref=aymt_homepage_pane

oraz

https://web.facebook.com/events/300659780359070/?active_tab=about&_rdc=1&_rdr