Nowa organizacja zakładowa w OPZZ Konfederacja Pracy

Mamy przyjemność poinformować, że w szeregi OPZZ Konfederacja Pracy wstąpili pracownicy Instytutu Spraw Publicznych – wpisujemy się więc w nurt zapoczątkowanej niedawno (a chciałoby się napisać WRESZCIE) aktywności pracowników NGO na polu działalności związkowej.

ISP to powołana w 1995 roku fundacja, która jest pozarządowym, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym i jednym z wiodących polskich think tanków. Przygotowuje ekspertyzy, rekomendacje; prowadzi badania dotyczące podstawowych kwestii życia publicznego.

Nakładem Instytutu Spraw Publicznych ukazały się tak ważne ze związkowego punktu widzenia publikacje jak „Rozpad bastionu” i „Związki zawodowe na rozdrożu” profesora Juliusza Gardawskiego. W drugiej z pozycji prof. Gardawski opisuje m.in. genezę powstania i początki działalności naszego Związku – więc polecamy tym bardziej.