Ogólnopolski konkurs POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazujemy pismo wraz z materiałami informacyjnymi o uruchomieniu przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

45 edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Baner konkursu

OPZZ rozpowszech. inf. o Konkursie 2017r.

Plakat konkursu

Regulamin Konkursu 2017

Z a p r a s z a m y do udziału.