OPZZ broni Społecznej Inspekcji Pracy

Organizacja pracodawców ,,Lewiatan” skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.
W ocenie OPZZ godzi to w niezaprzeczalny ponad 30 – letni dorobek społecznej kontroli związków zawodowych działających na rzecz stałej poprawy warunków pracy.
OPZZ wystosowało obszerny komentarz w tej sprawie wyjaśniający pracodawcom istotę funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy

Komentarz OPZZ do ustawy o SIP 9 12 2014r. ost.