Oświadczenie OPZZ KONFEDERACJA PRACY w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i poparcia protestów społecznych

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez rząd i instytucje państwowe kontrowersyjnych i budzących gwałtowny opór społeczny tematów w okresie trwającej, nasilonej, drugiej fali pandemii koronawirusa. Goniąc stracony w okresie wyborczym i wakacyjnym czas, oczekujemy od rządu twardych działań zmierzających do zabezpieczenia miejsc pracy, wynagrodzeń, bezpieczeństwa setek tysięcy polskich pracowników oraz zadbania o byt ich rodzin w zbliżającym się trudnym okresie.

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU KRAJOWEGO OPZZ KONFEDERACJA PRACY

W SPRAWIE ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez rząd i instytucje państwowe kontrowersyjnych i budzących gwałtowny opór społeczny tematów w okresie trwającej, nasilonej, drugiej fali pandemii koronawirusa. Goniąc stracony w okresie wyborczym i wakacyjnym czas, oczekujemy od rządu twardych działań zmierzających do zabezpieczenia miejsc pracy, wynagrodzeń, bezpieczeństwa setek tysięcy polskich pracowników oraz zadbania o byt ich rodzin w zbliżającym się trudnym okresie.

Zamiast tego obserwujemy rozpoczętą przez Trybunał Konstytucyjny wojnę światopoglądową, której OPZZ Konfederacja Pracy zdecydowanie się sprzeciwia. Z pominięciem szerokich i pogłębionych konsultacji, lekceważąc wiedzę medyczną, prawną, psychologiczną, socjologiczną i etyczną podjęto ideologicznie motywowaną decyzję za miliony Polek i Polaków. Szczególnie w sytuacji pandemii, poruszanie tak delikatnych kwestii jak tematyka przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, jest przejawem skrajnego cynizmu, skrajnego niezrozumienia społeczeństwa lub też skrajnej pychy rządzących.

Rząd z dużym prawdopodobieństwem mógł spodziewać się, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego likwidujące de facto legalną aborcję w Polsce wywoła potężny sprzeciw społeczny. Dlatego decyzję o jego podjęciu, w momencie, gdy codziennie w Polsce na COVID-19 zaraża się kilkanaście tysięcy osób, a system ochrony zdrowia jest na skraju wydolności, można uznać za świadome działanie rządu polegające albo na narażeniu obywateli na niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem, albo stanowić to miało perfidną formę szantażu, aby zmusić obywateli do bierności i zaakceptowania narzuconego status quo. W obu przypadkach strategia rządu jest skandaliczna.

Jako ogólnopolska organizacja związkowa reprezentująca szerokie spektrum branż, sektorów, tysiące pracownic i pracowników szanujemy w szeregach naszego Związku każde odrębne zdanie w kwestiach światopoglądowych. Nie narzucamy jednej, jedynie słusznej ideologii w tym zakresie. Tego samego oczekujemy od przedstawicieli rządu i instytucji publicznych. W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego otrzymaliśmy dokładną tego odwrotność. Przypominamy, że władze publiczne w Polsce muszą zachowywać bezstronność w sprawach przekonań religijnych.

W kontekście niepokojów społecznych sprowokowanych nieodpowiedzialną decyzją Trybunału Konstytucyjnego, reprezentując kobiety będące członkiniami OPZZ Konfederacja Pracy, nie możemy pozostać obojętni i stać z boku. Wspieramy Was w walce o wolność decydowania o Waszym życiu w oparciu o Wasze – i tylko Wasze –  sumienia. Nie zgadzamy się na odgórne narzucanie przez instytucje państwowe kobietom – przyszłym matkom – heroizmu, który prowadzić może w konsekwencji nawet do ich śmierci.

Dbając o respektowanie praw i interesów obywatelskich, które to stanowią dla OPZZ Konfederacja Pracy istotę prawidłowych relacji społecznych, nie możemy biernie przyglądać się działaniom władz kierowanym przeciwko kobietom. I mimo, że część protestów przyjmuje bardzo radykalną formę, z którą OPZZ Konfederacja Pracy nie zawsze się identyfikuje, popieramy przetaczające się przez całą Polskę – od wielkich metropolii po małe miasta i wioski – protesty społeczne.

                                                             Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy