1%

Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku  na leczenie oraz rehabilitację Bronisława Burczyńskiego, 7-letniego syna Przewodniczącego Organizacji Zakładowej OPZZ “Konfederacja Pracy”.

U Bronka stwierdzono hipoplazję plamki żółtej obu oczek, a w następstwie tego oczopląs. Dodatkowo ma obniżone napięcie mięśniowe oraz wadę słuchu.
Ogromną szansą na rozwój Bronka jest stała, kompleksowa rehabilitacja. Dzięki dotychczasowej systematycznej, ciężkiej pracy u Bronia widać efekty i malutkimi kroczkami robi postępy. Koszty codziennej rehabilitacji, leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów rehabilitacyjnych są ogromne, których Państwo Burczyńscy sami nie są w stanie udźwignąć.

Bronek jest podopiecznym Fundacji Zdążyć z Pomocą.  http://dzieciom.pl/podopieczni/26817

Czytaj dalej

Wsparcie związkowe

Koleżanki i Koledzy

Wysłaliśmy już wszystkie zestawy komputerów do nauki i pracy zdalnej dla członkiń i członków Konfederacji Pracy i ich rodzin.

Akcję Konfederacji Pracy (przekazanie komputerów do nauczania zdalnego / pracy zdalnej) prowadzimy wspólnie z Fundacją BEZDAŃSKĄ mając na celu wsparcie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a także dążenie do wyrównywania szans tych osób na rynku pracy.

W miarę możliwości będziemy starali się kontynuować tę potrzebną inicjatywę.

Wsparcie dla członków Konfederacji Pracy

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 część z pracowników – również członków naszego Związku -​ pracuje zdalnie z domu. Wobec braku wytycznych w tej materii, nie każdy pracodawca zapewnia Wam odpowiednie narzędzia pracy – m.in. komputer. Pracodawcy często bazują na sprzęcie prywatnym pracownika, a nie każdy przecież taki posiada.

Podobną sytuację obserwujemy w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej. Nie każdy z nas ma możliwości sprzętowe zapewniające dziecku odpowiedni i niezakłócony udział w lekcjach. Nie każda rodzina ma przecież możliwości finansowe aby sprostać tym wymaganiom – tym bardziej, jeśli w domu w tym samym czasie nauka zdalna dotyczy kilkorga dzieci.

Konfederacja Pracy wspólnie z Fundacją BEZDAŃSKĄ podjęły działania zmierzające do – przynajmniej częściowego – zażegnania tych problemów wśród członków Związku.

Czytaj dalej