Pikieta OPZZ ‘Konfederacja Pracy’ przed fabryką Solaris w Bolechowie

7 sierpnia 2019 roku przed fabryką Solaris w Bolechowie odbyła się pikieta pracowników zrzeszonych w Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Związkowcy w ten sposób manifestowali swoje niezadowolenie związane z polityką płacową w firmie i przeciwko temu, że zarząd prowadzi negocjacje płacowe wyłącznie z jednym partnerem społecznym, natomiast Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” została w tych rozmowach pominięta.

Czytaj dalej

Podsumowanie projektu europejskiego

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” wspólnie z partnerami projektu VS/2018/0055 „Enhance lobbing of commercial sector workers interests in decision-making through promoting involvement and active unionism” tj. National Federation of Commerce, Services, Customs and Tourism CL Podkrepa, FEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL COMERCIO, SAMOSTALNI SINDIKAT TRGOVINE SRBIJE, Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA, Lithuanian Trade Union of Commercial and Co-operative Employees, Asociacion Industrial Tecnica y de Comercio, Business Confederation Macedonia, The National Union of Employers zachęca do zapoznania z raportem podsumowującym. Projekt finansowany ze wsparciem Unii Europejskiej

With financial support from the European Union

Czytaj dalej

Prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego

Sąd Okręgowy: ustanie członkostwa Piotra Szumlewicza w Konfederacji Pracy jest zgodne ze Statutem

W dniu 11 lipca br. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie z powództwa Piotra Szumlewicza, który wnosił o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie członkostwa w Konfederacji Pracy. Przypomnijmy, że Szumlewicz utrzymuje, że ustanie członkostwa w Konfederacji Pracy odbyło się bezprawnie. Sąd oddalił zarówno wniosek (w pierwszej instancji) i zażalenie (w drugiej instancji). Jak czytamy w uzasadnieniu: „Zdaniem Sądu, twierdzenia powoda nie czyniły prawdopodobnym naruszenia przez Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” statutu związku zawodowego. Załączone do pozwu dowody nie uprawdopodabniają, iż powód bezprawnie został pozbawiony członkostwa w związku zawodowym”.

Czytaj dalej

Szkolenie ETUI

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy szczegóły dotyczące szkolenia Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat „Przywództwo i rozwijanie potencjału dla związkowczyń.”

Czytaj dalej

Propozycje Rady Ministrów

Koleżanki i Koledzy

Z upoważnienia wiceprzewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego przesyłamy w załączeniu propozycję Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. wraz ze wskaźnikami i informacjami dotyczącymi sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

Czytaj dalej