Konfederacja Pracy Młodych protestuje podczas IGF2021

Praca platformowa to wyzwanie dla wszystkich ludzi świata pracy, zwłaszcza dla związków zawodowych. Firmy platformowe wykorzystują luki w prawie, w celu osiągnięcia ogromnych zysków finansowych. Korporacje od lat zwiększają w ten sposób swoje zyski kosztem pracowników. Dominującą formą przyjmowania ludzi do pracy jest samozatrudnienie. Pracownicy firm platformowych (w dużej części migranci) są zmuszeni do zaakceptowania tych warunków, bo to dla nich jedyna możliwość pracy.

Wsparcie dla potrzebujących

Wracamy z akcją dostarczania zestawów komputerowych organizowaną przez Konfederację Pracy wspólnie z Fundacją BEZDAŃSKĄ mającą na celu wsparcie osób będących w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin oraz dążenie do wyrównywania szans tych osób na rynku pracy.

Czytaj dalej

Wolne miejsca na warsztaty

Drodzy koledzy/koleżanki, 

Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w Warsztacie szkoleniowym, który odbędzie się dniu 26-27.10.2021 w Warszawie. Spotkanie jest częścią wspólnego projektu UNI Europa i COZZ finansowanego przez Komisję Europejską pod tytułem: “Bridging the gap – improving knowledge and skills of Central Europe’s workers in representation within Multinational companies.” 

Celem warsztatu jest zdobycie nowych umiejętności i wiedzy z zakresu udziału pracowników w procesach decyzyjnych w zakładach pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych i wolności związkowych, a także umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Celem warsztatu jest także jest zdiagnozowanie sytuacji partnerów społecznych w branży (główne trendy w branży, standardy dialogu społecznego, negocjacje, funkcjonowanie europejskich rad zakładowych i sojuszy związkowych w sektorze) i zapewnienie możliwości tworzenia sieci współpracy związków zawodowych w sektorze.  

Czytaj dalej