Oświadczenie OPZZ KONFEDERACJA PRACY w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i poparcia protestów społecznych

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez rząd i instytucje państwowe kontrowersyjnych i budzących gwałtowny opór społeczny tematów w okresie trwającej, nasilonej, drugiej fali pandemii koronawirusa. Goniąc stracony w okresie wyborczym i wakacyjnym czas, oczekujemy od rządu twardych działań zmierzających do zabezpieczenia miejsc pracy, wynagrodzeń, bezpieczeństwa setek tysięcy polskich pracowników oraz zadbania o byt ich rodzin w zbliżającym się trudnym okresie.

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa

Koleżanki i Koledzy,

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uruchomiło punkt informacyjno-konsultacyjny dla zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ w zakresie przepisów tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową, ich interpretacji oraz praktycznego zastosowania na poziomie zakładów pracy.

Czytaj dalej

Szkolenie on-line

W imieniu Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy zapraszamy członków Związku na szkolenie on-line dotyczące zagadnień prawnych związanych ze stanem pandemii – w szczególności pracy zdalnej, obowiązków informacyjnych / zapytań pracodawcy w zakresie COVID-19, urlopów wypoczynkowych w tym okresie, badań pracowników / pomiarów temperatury itd.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 września br. w godzinach 13:00 – 15:00. Szkolenie prowadził będzie Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski.

Czytaj dalej

Wideokonferencja

Koleżanki i Koledzy

Informujemy o organizowanej w piątek 4 września br. o godzinie 12:00 wideokonferencji dotyczącej ewentualnych, planowanych przez rząd zwolnień w administracji publicznej.

W związku z pojawiającymi się ostatnio doniesieniami medialnymi w tym zakresie zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji członkowskich do wzięcia udziału w naradzie i podzieleniem się z kierownictwem OPZZ szczegółowymi informacjami dotyczącymi sytuacji w Waszych instytucjach oraz wypracowania wspólnej polityki działania w tym zakresie.

Wszystkie niezbędne informacje oraz osoba do kontaktu – poniżej.

Czytaj dalej

Koniec rozmów w Provident – brak ustaleń w zakresie zwolnień grupowych pomiędzy spółką, a OPZZ Konfederacja Pracy

www.pixabay.com

“(…) zakończyły się rozmowy z pracodawcą dotyczące możliwości zawarcia porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w Provident Polska. Do zawarcia porozumienia z pracodawcą nie doszło.

Przez pracodawcę nie zostały uwzględnione nasze postulaty ani w zakresie zasad i kryteriów doboru osób do zwolnienia, ani w zakresie zmniejszenia skali zwolnień, ani też okresowego zmniejszenie wynagrodzeń członków zarządu i dyrektorów w pierwszej linii raportowania w celu zachowania miejsc pracy.

Pracodawca zaproponował warunki odpraw dla pracowników nie tylko niższe niż kiedykolwiek wcześniej, ale wręcz tak niskie, jak tylko prawo na to pozwala. Co więcej, nasze propozycje dotyczące czasowego ograniczenia najwyższych wynagrodzeń w spółce, które otrzymuje zarząd i osoby w pierwszej linii raportowania, zostały odrzucone przez pracodawcę. Byliśmy zdumieni informacjami pracodawcy, że osobom tym nie należy czasowo ograniczać wynagrodzenia o 10-15 proc., bo wpłynie to negatywnie na ich motywację do pracy. Wydaje się, że jest to całkowite niezrozumienie nastrojów, które panują w spółce. O motywację pracowników od dawna bowiem niespecjalnie dba się poprzez klimat ciągłych zwolnień.”

Całość w linku na stronie Organizacji Zakładowej
http://opzzprovident.pl/172/komunikat-dotyczacy-zakonczenia-rozmow-z-pracodawca-na-temat-zwolnien-grupowych