Państwowa Inspekcja Pracy i OPZZ Konfederacja Pracy – wspólny front przeciw wypadkom przy pracy.

Na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy ukazała się informacja na temat współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie i OPZZ województwa mazowieckiego oraz OPZZ Konfederacja Pracy.

http://warszawa.pip.gov.pl/pl/aktualnosci-/59198,panstwowa-inspekcja-pracy-i-opzz-wspolny-front-przeciw-wypadkom-przy-pracy-.html#