Petycja do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uprzejmie informujemy, że w Dniu Godnej Pracy, który miał miejsce 7 października 2019 r., OPZZ przedstawił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej petycję w sprawie wzmocnienia praw osób młodych na rynku pracy, w tym likwidacji darmowych staży i praktyk.  

Petycja do Pani Minister została złożona wraz ze Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland i Fundacją Polska Debatuje, z którymi to organizacjami OPZZ współpracuje na rzecz realizacji postulatów dotyczących osób młodych na rynku pracy. Z tej okazji została zorganizowana przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego konferencja prasowa, z której przebiegiem można się zapoznać na Facebook’u OPZZ.

Przekazujemy w załączeniu treść petycji do ewentualnego wykorzystania w działalności związkowej wraz informacją prasową w tej sprawie.