Petycja dotycząca pracownic i pracowników opieki w związku z pandemią COVID-19

Zachęcamy do podpisanie petycji w sprawie pracownic i pracowników prywatnych i publicznych domów opieki. Jak może wiecie, sytuacja w domach opieki objętych kwarantanną z powodu zakażeń koronawirusem jest dramatyczna. Obecnie już w ponad 30 domach opieki wykryto koronawirusa, obecny kryzys z tym związany uwidocznił wcześniejsze zaniedbania, które teraz jeszcze bardziej pogorszyły warunki pracy w tego typu placówkach. W Konfederacji Pracy zrzeszone są organizacje opiekunek i opiekunów z publicznych i prywatnych domów opieki.

Petycję możecie podpisać na tej stronie: https://glospracownikowopieki.pl/

https://glospracownikowopieki.pl/