Pierwsze spotkanie negocjacyjne organizacji OPZZ Konfederacja Pracy z Zarządzem Solaris Bus & Coach S.A.

28 sierpnia rozpoczete zostały negocjacje płacowe z Pracodawcą. Przedstawiciele nowopowołanej organizacji związkowej – która przez niespełna półtora miesiąca działania przyciągnęła do siebie ponad 200 pracowników firmy – omówili 3 główne postulaty:

  1. Wprowadzenie nowej tabeli wynagrodzeń, w której głównym kryterium będzie staż pracy w firmie Solaris.
  2. Wprowadzenie nagród jubileuszowych.
  3. Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na budowę efektywnego systemu wentylacji z instalacją schładzającą we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych w spółce.

Rozmowy skoncentrowały sie przede wszystkim na nowej tabeli wynagrodzeń.

Pracodawca stoi na stanowisku, że staż pracy nie może być decydującym czynnikiem określającym wysokość wynagrodzenia. Wyraża opinię, że rotacja pracowników, napływ nowych ludzi z zewnątrz, są    korzystne dla firmy. Pracodawca uważa także, że wprowadzenie nowej tabeli w takim kształcie jest zbyt skomplikowane, wręcz niewykonalne.

My jesteśmy przeciwnego zdania w każdym z tych aspektów. Przede wszystkim uważamy, że doświadczenie pracowników zdobyte w trakcie pracy w Solaris Bus & Coach S.A. ma decydujące znaczenie w efektywnym i prawidłowym wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Zgrana i wydajna załoga jest gwarantem sukcesu firmy.

Na razie każda ze stron pozostała przy swoich stanowiskach.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest wstępnie na koniec przyszłego tygodnia.

W końcówce spotkania zapytaliśmy o szczegóły ustaleń Pracodawcy z Solidarnością w sprawie dodatku stażowego. W odpowiedzi usłyszliśmy, że NIE MA ŻADNYCH UZGODNIEŃ Z SOLIDARNOŚCIĄ W SPRAWIE STAŻU PRACY.  Kwoty stażowego, o których pisze Solidarność w swoim komunikacie, to jedna z propozycji, którą omawiano na poprzednich spotkaniach.

W dniu 29.08.2019 r. wysłaliśmy do Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność propozycję spotkania w celu ustalenia wspólnego stanowiska obu związków na dalsze rozmowy Pracodawcą.

Czekamy na odpowiedź.

Zarząd OPZZ Konfederacja Pracy

w Solaris Bus & Coach S.A.