Pikieta pod Ministerstwem

Przed gmachem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 9 maja związkowcy zorganizowali pikietę w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych oraz utrzymania emerytur pomostowych . Pikietowali również związkowcy OPZZ Konfederacja Pracy.

Fot. Konfederacja Pracy

OPZZ od 2010 roku nieprzerwanie walczy o emerytury stażowe. Przez dwie kadencje Sejmu związkowcy prezentowali tę inicjatywę w parlamencie. Teraz rozpoczęli kolejną próbę wprowadzenia tego rozwiązania w życie.
Przedstawiciele związkowców przekazali petycję do minister Elżbiety Rafalskiej. Związkowcy skierowali również do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy przygotowany w OPZZ, wprowadzający dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury po 35 stażowych latach pracy dla kobiet i 40 latach stażowych dla mężczyzn, z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. Pod projektem w tej sprawie podpisało się ponad 700 tys. obywateli.