Pikieta solidarnościowa #MuremzaAnką

Koleżanki i Koledzy!

Apelujemy o Wasze wsparcie i mobilizację na pikietę solidarnościową z bezprawnie zwolnioną przedstawicielką organizacji międzyzakładowej OPZZ Konfederacja Pracy działającej m.in. w firmie Orpea Polska sp. z o.o. – Anną Bacią. Konfederacja Pracy domaga się, by firma natychmiast wycofała się z bezprawnego zwolnienia dyscyplinarnego Anny Baci.

Pikieta odbędzie się w Warszawie, ul. Prosta 69 – przed siedzibą główną firmy Orpea Polska Sp. z o.o, w poniedziałek 15.04 o godz. 13.00

Tu link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2203439779743600/?ti=cl