Pikieta w Bełchatowie w obronie działacza OPZZ Konfederacja Pracy

Żądamy przywrócenia do pracy Wojtka Jędrusiaka!
25 stycznia 2014 r. w Bełchatowie odbyła się pikieta zorganizowana przez Wiesława Kisiela, przewodniczącego Rady OPZZ Powiatu Bełchatowskiego przed Szpitalem Wojewódzkim. Na pikietę przybyli mimo siarczystego mrozu związkowcy z całego województwa łódzkiego, a także ze Śląska i z Bydgoszczy. Przybyli przedstawiciele związków działających w służbie zdrowia, MPK, wodociągach administracji nieruchomościami, w oświacie, w Instytucie Ogrodnictwa, ciepłowniach, kopalniach, energetyce i innych. Byli członkowie rad powiatowych z województwa.

Pikieta zorganizowana była w obronie przewodniczącego OPZZ „Konfederacja Pracy” działającego w Szpitalu w Bełchatowie. Wojciech Jędrusiak został zwolniony przez dyrektora Szpitala naszym zdaniem niesłusznie na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. Chcemy, aby dyrektor wycofał się ze swojej decyzji. Chcemy, aby dyrektor poprawił warunki pracy i płacy swoim pracownikom.

Dyrektor profilaktycznie bardzo się rozchorował i nie był w stanie pojawić się w swoim gabinecie, aby przyjąć petycję pikietujących. W jego imieniu na oczach mediów odważnie przyjął ją główny lekarz dyżurujący.

Przewodnicząca Rady M. Michalska i wiceprzewodniczący Rady Adam Olejnik oraz pozostali mówcy wskazywali na coraz częstsze praktyki zwalniania działaczy związkowych na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. Poruszyli też problem niskich płac, złych warunków pracy, brak prawdziwego dialogu społecznego oraz problem emerytur i wieku emerytalnego.

W trakcie przemówienia M. Michalska apelowała do pracowników o odwagę w zapisywaniu się do związków i o odwagę w działaniach związkowych.