Pismo J. Guza do UKE

Koleżanki i Koledzy,

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił 30 grudnia 2014 roku konkurs na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025.

Jego zadaniem jest zapewnienie usług pocztowych na terenie całego kraju, minimum 5 dni w tygodniu. Funkcję tę obecnie pełni Poczta Polska S.A., ale już niedługo może się to zmienić, bo ogłoszone przez Prezesa UKE kryteria wyboru dotyczą przede wszystkim kwestii finansowo-rzeczowych i pomijają znaczenie klauzul społecznych. Może się więc okazać, że już niedługo listy do naszych skrzynek dostarczy firma, która np. zatrudnia większość pracowników na umowach śmieciowych. W sprawie tej przewodniczący OPZZ Jan Guz skierował pismo do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj, w którym wskazał, że konkurs na operatora wyznaczonego powinien promować istotne z punktu widzenia interesu państwa kryteria społeczne wpływające na jakość i trwałość zatrudnienia, a także zasady uczciwej konkurencji integralnie związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie umów o pracę. Kopię tego wystąpienia przesyłam w załączeniu.

Franciszek Bobrowski
Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
J. Guz do Halickiego ws poczty 18.02.2015