Platforma na rzecz Przyszłości Europy – prośba o konsultacje

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy

W imieniu Dyrektora Wydziału Międzynarodowego OPZZ oraz Sekretarza OPZZ Konfederacja Pracy Piotra Ostrowskiego w załączeniu przesyłamy dokument przygotowany przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych pt. „Platforma na rzecz Przyszłości Europy”.

Dokument ten będzie przedmiotem dyskusji podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Wykonawczego EKZZ w dn. 7 listopada br. w Brukseli (w której weźmie m.in. udział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker) oraz związkowej Grupy Wyszehradzkiej w dn. 9 listopada br. w Bratysławie. W obu spotkaniach OPZZ będzie reprezentował przewodniczący Jan Guz.

Zwracamy się do Was o przekazywanie  do dnia 4 listopada Waszych uwag i komentarzy, które przewodniczący Jan Guz mógłby uwzględnić i wykorzystać podczas obu debat na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

ostrowski@opzz.org.pl

platforma-ekzz-na-rzecz-przyszlosci-europy-x-2016