PO i .N – partie antyzwiązkowe

Koleżanki i Koledzy

W nawiązaniu do procedowania w Sejmie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych autorstwa partii „Nowoczesna” (ograniczającej uprawnienia związków zawodowych) oraz wcześniej przekazywanych informacji na temat stanowiska poszczególnych partii w tej sprawie w trakcie debaty informujemy, że ostatecznie w głosowaniu za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu głosowały: PiS, Kukiz 15, PSL. Za dalszymi pracami były Nowoczesna oraz PO. W związku z wcześniej przekazywanymi informacja dotyczącymi stanowiska PSL w trakcie debaty (gotowość do dalszych prac nad ustawą) ostatecznie w głosowaniu posłowie PSL opowiedzieli się za jej odrzuceniem w pierwszym czytaniu.

Szczegółowe wyniki głosowa nia w załączonym poniżej linku

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=12&nrglosowania=5