Porozumienie płacowe w Toyota Motor Manufacturing Poland

To już kolejne negocjacje gdzie wspólnie dwie organizacje związkowe nr 01-041 oraz 01-023 OPZZ „Konfederacja Pracy” podpisują porozumienie płacowe dotyczące zakładów w Jelczu Laskowice oraz Wałbrzychu. W dniu 17.03.2020 r. zostało podpisane porozumienie płacowe pomiędzy Organizacjami Związkowymi, a Pracodawcą. OPZZ Konfederacja Pracy uważa za duży sukces podpisanie porozumienia płacowego w obecnym kształcie i wprowadzenie od 1 kwietnia elementu finansowego naliczanego na podstawie stażu pracy.

Pracownicy obu fabryk Toyoty otrzymają podwyżki płacy zasadniczej w przedziale od 160 zł do 630 zł brutto od 1 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo zostanie wdrożony systemu kafeteryjny dla Pracowników z miesięczną kwotą doładowań uzależnionych od stażu pracy:

  • 50 zł dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy
  • 125 zł dla osób ze stażem powyżej 10 lat pracy
  • 150 zł dla osób ze stażem powyżej 15 lat pracy
  • 175 zł dla osób ze stażem powyżej 20 lat pracy

Całkowity wzrost wynagrodzeń dla Pracowników wynosi 9,4%.

W związku z wdrożeniem systemu kafeteryjnego benefitów obecnie funkcjonująca nagroda jubileuszowa zostanie wygaszona, a Pracownicy otrzymają rekompensatę, która zostanie naliczona w zależności od roku zatrudnienia Pracownika. Maksymalna kwota rekompensaty, którą otrzymają Pracownicy z najwyższym stażem to 2500 zł.

Kształt porozumienia, który został wypracowany i podpisany jest zasługą wszystkich stron tj. Związków Zawodowych, Pracodawcy oraz bardzo dużego wsparcia i zaangażowania Pracowników zakładu w całym procesie rewizji wynagrodzeń.

Krystian Wieszczeciński                                                                                             
Przewodniczący Zarządu Organizacji Zakładowej 01-041 OPZZ Konfederacja Pracy w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. – Wałbrzych

Adam Basiński                                                                
Przewodniczący Zarządu Organizacji Zakładowej 01-023 OPZZ Konfederacja Pracy w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. – Jelcz Laskowice