Porozumienie związkowców z Zarządem Kolei Dolnośląskich

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w dniu 16 maja br. Organizacja Zakładowa nr 01-033 OPZZ Konfederacja Pracy i Solidarność przy udziale mediatora podpisały porozumienie z Zarządem Kolei Dolnośląskich.

porozumienie

Przedstawiciele naszej organizacji poinformowali nas, że “czują wielki niedosyt, jednakże gdyby nie nasza walka, pracodawca nie dałby nic pracownikom”.

Porozumienie dotyczyło podwyższenia płac, wprowadzenia premii regulaminowej i prowizji oraz opracowanie układu zbiorowego pracy.

Poniżej kopia zawartego porozumienia

Koleje Dolnośląskie – porozumienie OSTATECZNE

oraz

link do artykułu prasowego dotyczącego tego sporu.

http://www.gazetawroclawska.pl/komunikacja/a/strajku-nie-bedzie-jest-porozumienie-w-kolejach-dolnoslaskich,13184154/