Posiedzenie OKP

Koleżanki Koledzy!

Dnia 5 marca 2015 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego, składającego się z członków Prezydium OPZZ, przewodniczących Rad Branż i szefów Rad Wojewódzkich związku.

Uczestnicy spotkania omówili dotychczasowy przebieg akcji informacyjno-protestacyjnej, skierowanej przeciwko błędnej polityce rządu. Postanowili, że akcja protestacyjna będzie kontynuowana. Nadal będą roznoszone  ulotki i plakaty z postulatami do rządu, a przedstawiciele OPZZ będą pikietować pod biurami poselskimi parlamentarzystów koalicji rządzącej. Uczestnicy obrad podjęli też decyzję o rozpoczęciu przygotowań do organizacji dużej manifestacji w Warszawie, która jest planowana na drugą połowę kwietnia bieżącego roku. Ewentualne nasilenie protestów będzie uzależnione od reakcji strony rządowej.

Ponadto OKP przyjął treść listu otwartego OPZZ do Prezydenta RP w sprawie umożliwienia przejścia na emeryturę niezależnie od wieku, po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn. Projekt ustawy autorstwa OPZZ znajduje się w Sejmie już od pięciu lat. Koalicja rządowa nie podjęła jednak działań w tej sprawie.

OKP zapoznał się też ze stanem prac nad nową instytucją dialogu społecznego i poparł dążenia do jej pilnego powołania.

3 lutego bieżącego roku Prezydium OPZZ podjęło uchwałę o gotowości strajkowej we wszystkich swoich strukturach branżowych i terytorialnych.