Prace Komisji Kodyfikacyjnej

W związku z aktualnymi pracami nad projektami kodeksu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy przygotowywanymi przez Komisję Kodyfikacyjną informujemy, że do kodeksu indywidualnego naniesiono zmiany w art. 1 paragraf 1, art. 7 i art. 48.

Komisja kodyfikacyjna 2018

Przypominamy, że będą one przedmiotem debaty w dniu 28 marca z udziałem członków Komisji Kodyfikacyjnej. Zapraszamy chętnych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zgłoszenia udziału w tej dyskusji na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

(ilość miejsc ograniczona).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Prezydium OPZZ z dnia 6 marca br. przedstawiciel OPZZ w Komisji Kodyfikacyjnej głosował przeciwko przyjęciu w załączonych projektów.

KZPP 13.03.2018

PROJEKT KODEKSU PRACY – przyyjęty w dniu 14.03.2018

Uzasadnienie KZPP

uzasdadnienie ostateczne na 14.03.2018 r.