Program działania PIP na lata 2016-2018

Informujemy, że Państwowa Inspekcja Pracy przystąpiła do opracowywania programu działania na lata 2016-2018.
Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy na wniosek OPZZ zwraca się z prośbą o przekazywanie propozycji zagadnień, które powinny być przedmiotem działań kontrolnych i prewencyjnych PIP, a które OPZZ zgłosi do planu pracy inspekcji pracy, jako obszary istotne dla związków zawodowych.
Propozycje prosimy przekazywać na adres:
kp-info@konfederacjapracy.org.pl
do 15 sierpnia 2015 roku.