Program “Rodzina 500+”

Koledzy i Koleżanki

Z upoważnienia Wiceprzewodniczącej OPZZ Wiesławy Taranowskiej przesyłamy w załączeniu materiały do wykorzystania dotyczące wchodzącego w życie 1 kwietnia 2016 roku Programu „Rodzina 500 +”.

Usawa 500 + 17.02.2016r.

rozp. ws. trybu post. ws. śwaidcz. wych. 17.02.2016r.

rozp. ws. sprawozd. rzecz. finans. 500+ 17.02.2016r.

pismo przewodnie

Informator 500+ cz. 2 luty 2016r.

Informator 500+ cz. 1 luty 2016r.

Informacja na temat 500+ 3.03.2016r.

Info. nt. 500+po Prez. luty 2016r.