Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Przekazujemy w załączeniu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
W projekcie zaproponowano m.in. nałożenie dodatkowej opłaty na:
1) napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące;
2) napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml) czy
3) reklamę suplementów diety.
Zdaniem wnioskodawców głównym celem wprowadzenia opłaty jest promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych czy poprawa jakości diety przez ograniczenie spożycia słodkich napojów.
Projekt zawiera także wiele innych rozwiązań fiskalnych skutkujących dla przedsiębiorców czy producentów ww. produktów.

Uwagi prosimy przesłać do dnia 9 stycznia 2020 r. (środa), z uwagi na fakt, że w tym dniu Ministerstwo Zdrowia jako wiodący wnioskodawca projektu organizuje spotkanie celem wstępnego przedstawienia stanowisk organizacji – na email: gorna@opzz.org.pl.