Projekt rozporządzenia do konsultacji

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

świadectwo pracy - grf

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 21 kwietnia br. na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Dokumenty do pobrania:

OSR do rozporzadzenia

Projekt rozporządzenia ws świadectwa pracy

Uzasadnienie do rozporządzenia

Załącznik do rozporządzenia