Projekt rozporządzenia dot. służby cywilnej

W załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Uwagi prosimy kierować na adresy: kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub  bobrowski@opzz.org.pl

projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych,