Projekt ustawy do konsultacji społecznej

Koleżanki i Koledzy

Przesyłamy w załączeniu projekt ustawy oraz inne dokumenty związane ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

ustawa do konsultacji - logo

PROJEKT USTAWY

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag do dnia 10 maja br. na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Dokumenty do pobrania:

projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

pismo przewodnie

OSR_13.04.2017

uzasadnienie_13.04.2017

zalacznik_tabela