Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny – konsultacje

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawia do konsultacji projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przekazany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ustawy dostępny jest pod adresem:

 http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-karcie-duzej-rodziny/

 Prosimy  o przekazywanie ewentualnych uwag do 17 października 2014 r. na adres e-mailowy Pani dr Katarzyny Tuszyńskiej  – Eksperta zespołu OPZZ ds. polityki społecznej, ubezpieczeń i rynku pracy:

tuszynska@opzz.org.pl

Kopię ewentualnych uwag w tej sprawie prosimy przesyłać również na adres mailowy naszej organizacji: kp-info@konfederacjapracy.org.pl