WAŻNE: Projekt ustawy o związkach zawodowych – konsultacje

W załączeniu przedstawiamy bardzo ważny z punktu widzenia każdego związkowca projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag w terminie do 26 sierpnia br. na adres:

smigielski@opzz.org.pl

m_lewandowski@konfederacjapracy. org.pl

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

Pod nazwą: