Projekt zmiany Ustawy o PIP

Z upoważnienia wiceprzewodniczącej OPZZ Wiesławy Taranowskiej prezentujemy w załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych

(projekt z dnia 13 stycznia 2015 r.) z uprzejmą prośbą o przekazanie opinii do przedmiotowego projektu do dnia 23 lutego 2015 r. na adres taranowska@opzz.org.pltuszynska@opzz.org.pl lub pod numer faxu (22) 551 55 27.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIP oraz ustawy o emeryturach_ pomostowych (projekt z dnia 13.01.2015 r.) z uzasadnieniem i OSR_