Projekty do konsultacji społecznych

Z upoważnienia wiceprzewodniczącej OPZZ Wiesławy Taranowskiej przekazujemy w załączeniu dwa projekty do konsultacji społecznych.

Pierwszy to  komisyjny projekt ustawy o osobach starszych. Projekt ustawy jest inicjatywą legislacyjną sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Drugi to  projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 7 września 2015r. (poniedziałek) na nasz email: kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub bezpośrednio do Pani Renaty Górnej – Radcy OPZZ na email: gorna@opzz.org.pl

proj. ustawy o osobach starszych z 1.09.2015r.

projekt rozp. Min. Zdrowia z 14.07.2015