Projekty ustaw do konsultacji

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazujemy projekty ustaw, z prośbą o uwagi:

  • Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców
  • Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
  • Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uwagi prosimy przesyłać na adresy:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

do 28 lutego br.

dokument274279

dokument274280

dokument274282

dokument274284

dokument274299

dokument274306

dokument274308

dokument274319

dokument274322

dokument274324

dokument274335

dokument274338

dokument274340