Projekty

 

  1. “Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa” – projekt 2017-2020 →  

  2. Enhancing the lobbing of commercial sector workers’ interests in multinational companies’ decision-making process through promoting employees involvement and active unionism (Wzmocnienie lobbingu na rzecz interesów pracowników sektora handlu w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach międzynarodowych poprzez promowanie partycypacji pracowników i aktywności związków zawodowych) →  

  3. Publikacja finalna – podsumowanie projektu VS/2018/0055 „Enhance lobbing of commercial sector workers interests in decision-making through promoting involvement and active unionism”