Projekty

  1. PWP – CSR po wielkopolsku /PROJEKT ZAKOŃCZONY/→

  2. “Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa” – projekt 2017-2019 →  

  3. Enhancing the lobbing of commercial sector workers’ interests in multinational companies’ decision-making process through promoting employees involvement and active unionism (Wzmocnienie lobbingu na rzecz interesów pracowników sektora handlu w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach międzynarodowych poprzez promowanie partycypacji pracowników i aktywności związków zawodowych) →