Aktualności projektu PWP – CSR po wielkopolsku /PROJEKT ZAKOŃCZONY/

20.08.2014

Konferencja kończąca projekt PWP – CSR po wielkopolsku

Szanowni Państwo

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „PWP – CSR po wielkopolsku” Głównym celem projektu jest adaptowanie rozwiązań wypracowanych przez partnerów z Polski i Malty w oparciu o doświadczenie partnera w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechnianie  i promowanie na poziomie lokalnym i regionalnym idei CSR wśród 100 przedstawicieli wielkopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Ostatnim etapem realizacji projektu jest organizacja konferencji podsumowującej projekt w Poznaniu. Konferencję zaplanowano 16 września 2014 r. w hotelu IKAR. Do udziału w konferencji zapraszamy 50 przedstawicieli związków zawodowych (również dotychczasowych uczestników szkoleń), organizacji pracodawców, pracodawców oraz instytucji rynku pracy z województwa wielkopolskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny, w ramach konferencji zapewnimy pełne wyżywienie oraz  materiały konferencyjne.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel.: (0-22) 55-15-665 lub 535 340 206.

Program konferencji podsumowującej projekt

„PWP – CSR po wielkopolsku”

16/09/2014 r.

Hotel IKAR

ul. Kościuszki 118,  61-717 Poznań

 

16.09.2014 r.  
10:00-11:00 Rejestracja uczestników
11:00-11:45 Przywitanie gości, podsumowanie działań projektowych, ewaluacja projektu. Moderator Konferencji – Maciej Łapski
11:45-13:15 Wystąpienie przedstawiciela z Malty – CSR na Malcie, kierunki rozwoju, dobre praktyki
13:15-14:15 Przerwa obiadowa
14:15-15:45 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – wymiary analizy: działania wewnętrzne zarządzanie różnorodnością, zewnętrzne – odpowiedzialność za łańcuch dostaw. Beata Grudzińska
15:45-16:00 Przerwa kawowa
16:00-17:30 CSR w aspekcie rozwoju wielkopolskiego rynku pracy – identyfikacja i zapobieganie mobbingowi jako element CSR. Agnieszka Telega
17:30-18:15 Podsumowanie konferencji, dyskusja. Moderator Konferencji – Maciej Łapski

 

—————————————————————————————————————————————————————–

31.03.2014

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją – raportem merytorycznym – “Wielkopolska odpowiedzialna społecznie. Maltański wzorzec CSR”

Publikacja w wersji polskiej KLIKNIJ TUTAJ

Publikacja w wersji angielskiej KLIKNIJ TUTAJ


02.12.2013

Terminy i miejsce szkoleń

Szkolenia w ramach projektu “PWP – CSR po wielkopolsku” odbywać się będą w Hotelu Daglezja (ul. Stanisława Woźniaka 7 w Kórniku) w następujących terminach:

 1. 23-25 stycznia 2014
 2. 13-15 lutego 2014
 3. 27-29 marca 2014
 4. 3-5 kwietnia 2014
 5. 22-24 maja 2014

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania chęci uczestnictwa w szkoleniach. Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin rekrutacji znajduje się w zakładce materiały do pobrania

Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres kp-info@konfederacjapracy.org.pl

OGÓLNOPOLSKI PRACOWNICZY ZWIĄZEK ZAWODOWY „KONFEDERACJA PRACY”
wraz z Partnerem
GENERAL WORKERS’ UNION

zapraszają przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców z województwa wielkopolskiego
do udziału w projekcie:

„PWP – CSR po wielkopolsku”

POKL.08.01.02-30-139/12
Okres realizacji projektu:
lipiec 2013 – wrzesień 2014

GENERAL WORKERS’ UNION
General Workers’ Union jest ogólnokrajową centralą związkową na Malcie, która zrzesza 43 000 członków. Należą do niej przedstawiciele ze wszystkich sektorów maltańskiej gospodarki. Celem GWU jest umocnienie pozycji klasy robotniczej w kraju oraz zreformowanie i przekształcenie maltańskiej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego, w taki sposób, aby uczynić z niej skuteczną platformę dialogu pomiędzy partnerami społecznymi, dostępną dla całego społeczeństwa. GWU dąży do uchwalenia nowego, nowoczesnego prawa pracy, aby zapewnić korzystne prawa pracownicze i przywileje związkowe. Rozwiązywanie konfliktów było zawsze jednym z głównych celów GWU.

Głównym celem projektu jest adaptowanie rozwiązań wypracowanych przez partnerów z Polski i Malty, w oparciu o doświadczenie partnera w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechnianie i promowanie na poziomie lokalnym i regionalnym idei CSR wśród 100 przedstawicieli wielkopolskich związków zawodowych i organizacji pracodawców.
W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie:

 • 5 trzydniowych szkoleń z częścią teoretyczną oraz warsztatową.
  Na szkoleniach zostaną omówione zagadnienia związane z regionalnym i lokalnym rynkiem pracy, warunkami pracy pracowników i środowiska naturalnego oraz obszary realizacji koncepcji CSR: korzyści, szanse, bariery.
  W ramach części warsztatowej zostanie przedstawione praktyczne ujęcie tematu CSR. Warsztaty będą dotyczyły prawa pracy, negocjacji oraz efektywnego rozwiązywania konfliktów
 • Jednodniowej konferencji podsumowującej dla 50 osób, w czasie której wystąpią m.in. prelegenci z Malty. Przeprowadzony zostanie również panel dyskusyjny w celu zebrania ostatecznych wniosków z realizacji projektu.

Warunki uczestnictwa w Projekcie:

 • osoby zamieszkałe i/ lub osoby wykonujące pracę na terenie województwa wielkopolskiego
  Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby, które zajmują stanowiska w gremiach dialogu społecznego: przedstawicieli zarządów zakładowych organizacji związkowych lub rad/zarządów terytorialnych pełniących funkcje w trakcie pierwszej kadencji lub z nowoutworzonych organizacji związkowych oraz osoby z poszczególnych podregionów województwa wielkopolskiego.

28.08.2013

Ogłoszenie

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” ogłasza, iż jako najkorzystniejszą spośród nadesłanych ofert dotyczących wykonania usług związanych z kompleksową organizacją cyklu szkoleń w ramach projektu PWP – CSR po wielkopolsku współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrał ofertę firmy FORMAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie.


12.08.2013

W związku z realizacją projektu “PWP – CSR po wielkopolsku” zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji cyklu szkoleń.

W załączeniu formularz z dokładną informacją kliknij tutaj