Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa

Projekt w ramach Działania 2.16 POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Pn. „Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa” ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” Tytuł projektu: Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa … Czytaj dalej Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa