Propozycje OPZZ do Programu działania PIP na lata 2016 – 2018

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  zgłosiło propozycje zagadnień, które powinny stać się przedmiotem szczególnej uwagi Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2016 – 2018 w zakresie działań kontrolnych i prewencyjnych inspekcji.
Propozycje organizacji członkowskich OPZZ do Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy są praktycznymi wskazówkami naszych organizacji, gdzie w ich ocenie występują największe naruszenia przepisów prawnej ochrony pracy.

propozycje OPZZ ws planu działań PIP 2016-2018