Propozycje Rady Ministrów

Koleżanki i Koledzy

Z upoważnienia wiceprzewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego przesyłamy w załączeniu propozycję Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. wraz ze wskaźnikami i informacjami dotyczącymi sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

Prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do dnia 25 czerwca br. na adres:

kp-info@konfederacjapracy.org.pl

lub

m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Załączniki do pobrania: