PROVIDENT Polska SA – KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA PROCESU NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

“(…) Styl prowadzenia rozmów przez osobę wyznaczoną przez pracodawcę nie tylko przypominał szantaż, ale był szantażem wprost. Naciskano na nas na akceptację planów pracodawcy grożąc tym, że w przeciwnym razie pracownicy otrzymają mniejsze świadczenia. Całość tych rozmów przebiegała pod znakiem oczekiwania od nas zaakceptowania skali zwolnień i proponowanego pakietu finansowego. Doszliśmy do sytuacji, w której rozmowy te przestały przypominać negocjacje, bo w negocjacjach rozmówcy poszukują satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron lub kompromisu.

Nie czuliśmy, aby pracodawca dążył do kompromisu, a składanie podpisu na dokumencie, który tylko z nazwy byłby porozumieniem, byłoby nieuczciwe wobec członków związku i ogółu pracowników. Mieliśmy poczucie, że pracodawca chciał sprowadzić nas do roli “długopisu”, zatwierdzającego jego plan.”

Zachęcamy do odwiedzenia strony organizacji OPZZ “Konfederacja Pracy” w Provident Polska SA i zapoznania się z całością opisu
http://opzzprovident.pl/161/komunikacja-dotyczaca-procesu-negocjacji-ze-zwiazkami-zawodowymi